BREEKWERF

Op onze breekwerf kunnen zowel aannemers als particulieren terecht voor het storten van beton- en bouwpuin afkomstig van diverse afbraak- en wegenbouwwerken met of zonder verwerkingstoelating van een erkende sloopbeheerorganisatie.

Er wordt enkel puin aanvaard met inerte materialen die niet schadelijk zijn voor het milieu en die toelaten na verwerking een verantwoord bouwtechnisch eindproduct te bekomen conform de geldende regelgeving.

In geval van twijfel of niet-conformiteit aan de geldende regelgeving kan de terrein-verantwoordelijke of diens plaatsvervanger het puin weigeren en/of een analyserapport van een erkend labo eisen dat de desbetreffend levering dekt.

Het aangevoerde uitgebroken puin wordt door onze breek- en zeefinstallatie verwerkt tot secundaire grondstoffen (puingranulaten). Het gebroken asfaltpuin, betonpuin, mengpuin en zeefzand wordt vervolgens toegepast als funderingsmateriaal in de wegenbouw of het wordt gebruikt als basisgrondstof voor de aanmaak van gestabiliseerde producten in de betoncentrale.

Al onze gebroken beton- en menggranulaten zijn BENOR/COPRO gekeurd, de technische fiches kunnen worden gedownload op Copro Extranet.